2014

AMW 2014

 
Wszystkim uczestnikom, ich rodzicom i opiekunom a także pedagogom i akompaniatorom serdecznie dziękujemy za liczny udział w festiwalu.

Szczegółowy opis imprezy, w tym  zdjęcia i relacja video dostępne na www.amw.waltornia.pl