Treść
Menu
News
Jesteś tutaj:   Start > Historia

Historia

Akademia Muzyczna w Katowicach jest najstarszą śląską uczelnią. W 1929 roku klasę trąbki i waltorni w ówczesnym Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Katowicach powierzono doc. Władysławowi Reicherowi. Był on absolwentem Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego we Lwowie i pierwszym trębaczem tamtejszej Orkiestry Teatru Muzycznego. Zatem już wówczas Katowice były miastem gdzie można było studiować waltornię czy raczej grę na waltorni. W 1934 roku uchwałą Sejmu Śląskiego konserwatorium przekształcono w Śląskie Konserwatorium Muzyczne. Jego struktura opierała się na sześciu wydziałach wśród nich - Wydział Instrumentów Dętych. W czasie wojny doc. Reicher pracował ponownie we Lwowie jako pierwszy trębacz w Orkiestrze Akademickiego Teatru Opery i Baletu. Po 1945 roku powrócił na katowicką uczelnię. Dekretem z 1 września 1945 roku instytucję przemianowano na Maksymilian ZimolągPaństwową Wyższą Szkołę Muzyczną. W strukturze znalazły się cztery wydziały - w tym Wydział Instrumentalny.
 

W 1948 roku w składzie grona akademickiego zasiadł Maksymilian Zimoląg   (Max Zimolong) - solista Filharmonii Berlińskiej i Filharmonii w Stuttgarcie. Czasowo pracował jako I waltornista w Filharmonii Wrocławskiej i Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. 


W latach 1948 - 1949 klasę waltorni prowadził Jerzy Naczyński - I waltornista Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. W 1950 roku powstała na uczelni orkiestra symfoniczna w pełnym składzie, co pozwala przypuszczać, że kształciło się wówczas co najmniej czterech waltornistów.
 
W latach 1951-1990 klasę waltorni prowadził doc. Adam Przybyła. Wstąpił do katowickiego konserwatorium w 1931 roku do klasy doc. Władysława Reichera. Studiował także w Wilnie, gdzie pracował jako instruktor w orkiestrze wojskowej oraz waltornista w Orkiestrze Symfonicznej Towarzystwa Muzycznego przy Polskim Radiu. W czasie wojny był pracownikiem Wileńskiej Filharmonii i Orkiestry Radiowej, potem Teatru Operowego w Stralsundzie. Po wojnie przez krótki czas był waltornistą Filharmonii Śląskiej, a potem długoletnim dolnym waltornistą Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Wykształcił liczne grono waltornistów wśród których wymienić można m.in. Józefa Brejzę, Alfreda Kasprzoka czy Wiesława Grochowskiego.
 
W latach 1978-2005 działalność pedagogiczną prowadził st. wykł. Mieczysław Korcz. Urodził się w 1935 roku. Studia muzyczne ukończył w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu w klasie prof. Maksymiliana Zimoląga i doc. Adama Przybyły. W latach 1956-60 pracował w Państwowej Filharmonii we Wrocławiu, a w latach 1960-1991 w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Równolegle prowadził działalność pedagogiczną w szkołach muzycznych stopnia podstawowego i licealnego (Wrocław, Rybnik, Bytom), a od 1978 roku w Akademii Muzycznej w Katowicach. Studenci z klasy st. wykł. Mieczysława Korcza są laureatami wielu ogólnopolskich konkursów muzycznych, m.in. Joachim Nowak - III nagroda (Pabianice 1979), Henryk Frankowski - II nagroda (Gdańsk 1984), Wojciech Bryliński - II nagroda (Gdańsk 1987), Mirosław Kuchlewski - III nagroda (Łódź 2001). Wielu absolwentów pracuje w szkołach muzycznych I i II stopnia. Są wśród nich również pedagodzy akademiccy (ad. dr hab. Damian Walentek w Katowicach, ad. dr Adam Wolny we Wrocławiu, ad. dr Krzysztof Stencel w Poznaniu, wykł. Tomasz Czekała w Białymstoku i wykł. Wojciech Bryliński w Bydgoszczy).

W 1979 roku Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna otrzymała nazwę Akademii Muzycznej.

Damian Walentek
Wiesław Grochowski
W 1996 roku do grona nauczycieli akademickich dołączył adt dr hab. Damian Walentek, a w 2001 roku prof. dr hab. Wiesław Grochowski.

Absolwenci Akademii Muzycznej w Katowicach byli, lub są członkami najlepszych orkiestr w kraju i za granicą.

 

« wstecz  |   góra  |   dalej »
Treść
Menu
News

Współpracujemy

waltornia.pl

Treść
Menu
News

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login